761 57 087

jernvaren@imelbu.no

Chr. fr gate 20, 8445 Melbu

Min konto

0 kr 0,00
0 Items Seleceted
No products in the cart.

Vi ta sikkerhet i arbeidslivet veldig alvorlig !
Hos oss får du veiledning til rett produkt til rett jobb. Dette hjelper de ansatte til å være trygg i sin jobb.

HMS

Uønskede situasjoner eller ulykker på arbeidsplassen kan dessverre oppstå. Det kan være snakk om en alvorlig arbeidsulykke, eller en mildere form for ulykke. Mulige farer og nestenulykker skjer hyppigere enn ulykker og det er en målsetning å avdekke årsaker tidligere og på den måten forebygge ulykker før det skjer. Systematisk HMS-arbeid (Helse, miljø og sikkerhet), håndterer bedriftens krav til sikkerhetsrutiner, risikovurderinger, skader og avvik. I tillegg vil HMS arbeidet fremme:

 • Bedre arbeidsmiljø
 • Lavere sykefravær
 • Redusert risiko
 • Reduserte uønskede hendelser

Kurs

Vi kan via partere tilby mange forskjellige kurs.

 • Fallsikring
 • HMS
 • Stillas
 • Brannvern
 • Farlig verktøy
 • Krankurs
 • Personløfterkurs

Fallsikring

Fallrikring, bruk og kontroll.
Vi fører fallsikringsutstyr og gir veiledning om bruk av dette.
Vi kan tilby kurs i bruk av fallsikringsutstyr
Vi utfører kontroll av fallsikringsutstyr, dette registreres i en database som dere har tilgang på.

Verneutstyr

Verneutstyr er viktig.
Vi veileder deg til rett utstyr og rett bruk.
Vi kan tilby kurs i åndedrettsvern, HMS og kjemikalierkurs.