761 57 087

jernvaren@imelbu.no

Chr. fr gate 20, 8445 Melbu

Min konto

0 kr 0,00
0 Items Seleceted
No products in the cart.
Sagblad for båndag

Sagblad for båndag

Velg rett båndsagblad

Sagbladets lengde – Det er den aktuelle maskinen som avgjør hvor langt et båndsagblad skal være og det pleier å stå på selve maskinen eller i tilhørende manual. Om du mangler informasjon om lengde, er den sikreste måten å få greie på lengden er klippe over sagbladet som sitter i maskinen og måle dette. Å måle bladet mens det fortsatt sitter i saga gir dessverre ikke like pålitelig resultat.

Sagbladets bredde – Bredden til sagblad for horisontale sager pleier å være fast, mens den kan være noe mer fleksibel for vertikale sager. Fordelen med et bredere blad er at stabiliteten øker, mens et tynnere blad gjør kontursaging enklere.

Sagbladets tanndeling – Tanndelingen måles i tenner per tomme (TPI) og refererer til avstanden mellom sagbladets tenner. Det finnes to varianter av tanndeling:

  • Konstant tanndeling innebærer at tennene holder samme avstand mellom hverandre over hele bladet.
  • Variabel tanndeling innebærer at tennene står med skiftende avstand, og tanndelingen benevnes da med det minste vs. det største antallet tenner i tanngruppen. En fordel med variabel tanndeling er at vibrasjonene i bladet ved saging reduseres drastisk.

Innkjøring av sagblad

For å forlenge sagbladets levetid, og på den måten få en god produksjonsøkonomi, er det viktig at man alltid kjører inn et nytt sagblad. Et sagblad i bimetall kjøres inn ved at du de første 10 minuttene kjører anbefalt båndhastighet, men lar matingshastigheten kun være 30–50%, for deretter å øke til optimal mating oppnås.

Om dette fører til vibrasjoner eller lyd når du begynner å kappe, må skjærehastigheten korrigeres noe.

Tabell for kapping av rør/profil