761 57 087

jernvaren@imelbu.no

Chr. fr gate 20, 8445 Melbu

Min konto

0 kr 0,00
0 Items Seleceted
No products in the cart.
Dokumentert sikkerhetsopplæring

Dokumentert sikkerhetsopplæring

Opplæringskrav som gjelder "alle" ansatte

Noen opplæringsområder gjelder alle uansett bransje.
I tillegg er det en rekke områder hvor arbeidsgiver er pålagt å tilpasse opplæring basert på risiko.

Følgende områder krever opplæring av alle ansatte:

Følgende områder må ha tilpasset opplæring basert på risikovurdering:

  • Opplæring i bruk av personlig verneutstyr
  • Opplæring i førstehjelp: Dersom det er nødvendig for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø, skal  arbeidsplassen ha førstehjelpere (og tilpasset førstehjelpsutstyr) med opplæring. Antall skal være tilpasset virksomhetens størrelse og risiko. Opplæringen bør oppdateres hvert  1,5 år -2 år.
  • Opplæring i hvilken risiko man utsetter seg for, og hvordan man skal redusere risiko. Dette gjelder alle typer risiko som kan oppstå under arbeidet: bruk av maskiner, utstyr, fare ved kjemikalier i bruk, eksponering for støy mm.
  • Opplæring i bruk av systemer, f.eks. hvordan finne frem i stoffkartotek, hvordan man registrerer avvik og andre relevante styringssystemer.

Vi tilbyr kurs sammen med vår partner på dette.
Se alle kurs her:

Basert på arbeidsgivers risikovurdering skal det gis dokumentert sikkerhetsopplæring i bruk av arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet ved bruk.

Kravet innebærer at arbeidstakeren skal få praktisk og teoretisk opplæring slik at han har kunnskaper om oppbygging, betjening, bruksegenskaper, bruksområde, vedlikehold og kontroll av arbeidsutstyret.

Opplæringen kan gis av arbeidsgiver eller andre som er kompetent. Med en kompetent person menes en som er en habil bruker av arbeidsutstyret, og som også kan det aktuelle pensumet, dvs. at instruktørens kompetanse kan dokumenteres. 

Eksempler på utstyr som kan være omfattet av et slikt opplæringskrav kan være:

- arbeidsutstyr for hengende last (f.eks. motorløfter, billøfter)
- høytrykkspyleutstyr
- krokløftere
- sveiseutstyr

Det må også lages skriftlig dokumentasjon på at det er gitt teoretisk og praktisk opplæring om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområder, samt vedlikehold og kontroll av arbeidsutstyret. Opplæringen skal gi kunnskap om de krav som stilles til sikker bruk og betjening i forskrift og bruksanvisning. Dokumentasjonen bør oppbevares i HMS-systemet.