761 57 087

jernvaren@imelbu.no

Chr. fr gate 20, 8445 Melbu

Min konto

0 kr 0,00
0 Items Seleceted
No products in the cart.
Kjemikalier ??

Kjemikalier ??

Vet du eller de ansatte i din bedrift hva kjemikalier er?
Har dere kontroll på sikkerhetsdatablad?
Er de riktig oppbevart?
Kan alle stoffene lagres på samme sted?
Er det verneutstyr tilgjengelig?
Vet du hva CLP og Reach er?
Hva gjør dere om det skjer et uhell?
Finnes det førstehjelpsutstyr til kjemikalieskader?
Vet alle hvor stoffkartoteket er?
Kan alle bruke stoffkartoteket?

Alt dette må du og de ansatte i bedriften som du arbeider i ha kunnskap om.

Opplæring og informasjon

Arbeidstakerne må til enhver tid være informert om risikoen ved bruk av farlige kjemikalier i virksomheten.

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker og verneombudet får opplæring og løpende informasjon om:

  • de farlige kjemikaliene som forekommer eller kan forekomme på arbeidsplassen
  • kjemikalienes navn, den risiko de medfører for arbeidstakernes helse og sikkerhet, og hvilke grenseverdier som gjelder for kjemikaliene 
  • bruk av stoffkartoteket, den foretatte risikovurderingen og vesentlige endringer i denne
  • riktig bruk av det arbeidsutstyret som anvendes
  • nødvendige vernetiltak for sikker utførelse av arbeidet
  • håndtering av driftsforstyrrelser og nødsituasjoner som kan oppstå

Behovet for opplæring og informasjon må vurderes løpende, og særlig når det tas i bruk nye og ukjente kjemikalier eller prosesser.

Alt dette kan vi hjelpe deres bedrift med å komme i gang med.
De fleste bedrifter har HMS systemer som all informasjon kan registreres i, men mange mangler komplette rutiner og stoffkartotek.